TKA Boys JV BasketballTKA Boys Varsity BasketballTKA Girls JV BasketballTKA Girls Varsity BasketballTKA JV Girls SoccerTKA Orchestra and Vocal PerformanceTKA Varsity Girls Soccer